TECHNOLOGIE INTELIGENTNEGO BUDYNKU

Postęp technologiczny w informatyce, telekomunikacji i elektronice, a także oczekiwania użytkowników często wymuszają na przedsiębiorcach znaczne zamiany w sposobie zarządzania firmą i jej otoczeniem. System zarządzania budynkiem (BMS) wymaga profesjonalnego zaprojektowania, wykonania i sterowania tak, by tworzone środowisko obiektu było bezpieczne o komfortowe. Kompleksowość takich rozwiązań wymaga od ich dostawcy kompetencji w wielu dziedzinach. Firma EWOK zajmuje się rozwiązaniami inteligentnego budynku prawie od początku swej działalności i ciągle poszerza wiedzę i doskonali umiejętności. Dzięki doświadczeniu w tej dziedzinie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu różnorodność niezbędnych instalacji, które zapewnią nie tylko prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnych obiektów, ale także bezpieczeństwo całego systemu.OŚWIETLENIOWE


PROJECT: DIGITAL GARDENS | EWOK WOJCIECH SZADORSKI, ul. Ks. Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała