SERWIS

Zdajemy sobie sprawę, że w nowoczesnych obiektach i prężnie działających firmach każda nawet najmniejsza usterka może spowodować zatrzymanie pracy całego zespołu, a co za tym idzie - zmniejszyć wydajność i narazić na straty. Mając taką świadomość oddajemy do Państwa dyspozycji ofertę serwisową. Firma EWOK do wszystkich swoich usług zapewnia system wsparcia technicznego, a także serwis 24 godziny na dobę, tak, by nawet najmniejsza awaria była usuwana w możliwie najkrótszym czasie.

Oferujemy dwa rodzaje współpracy serwisowej w oparciu o następujące rodzaje umów:

ogólna umowa regulująca działania serwisu w trakcie pojedynczych interwencji

szczegółowa umowa obejmująca indywidualne parametry usługi: zdefiniowany czas reakcji i usunięcia usterki, zakres konserwacji oraz dostępność serwisu w godzinach nocnych oraz w dni wolne i świąteczne.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in. :

  • kompleksową opiekę serwisową dla całych budynków,
  • opiekę serwisową i modernizację systemów pod względem technicznym, jak i oceny pojawiających się zagrożeń,
  • zdalną diagnozę źródła problemu z wykorzystaniem bezpiecznych pakietów dostępowych,
  • inwentaryzację zasobów systemów,
  • przeglądy i konserwacje zainstalowanych systemów umożliwiające wydłużenie okresów gwarancji oraz pozwalające na " przewidywanie" powstawania ewentualnych usterek.

PROJECT: DIGITAL GARDENS | EWOK WOJCIECH SZADORSKI, ul. Ks. Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała